• Autocarri 2 assi con e senza gru
• Autocarri 3 assi con e senza gru
• Autocarri 4 assi ribaltabili
• Autocarri 4 assi scarrabili
• Rimorchio pianale 4 assi
• Rimorchio pianale 2 assi
• Escavatore 24 ton con filtro antiparticolato

Galleria